Naš Tim

 

Dr Milorad Mićović specijalista interne medicine i onkologije, ehokardiografista.

Prim dr sc med Vladimir Mitov specijalista interne medicine i kardiologije, magistar i doktor medicinskih nauka iz oblasti kardiologije,specijalista za srčane aritmije i pejsmejker terapiju, interventni kardiolog, Felow Američkog Udruženja Kardiologa, potpredsednik Udruženja kardiologa Srbije.

Med. tehničari: Aleksandra Ivašković, Nataša Bogićević, Nataša Stević

InterTim Group


22. septembar 10
lokal br. 8
19320 Kladovo

mob. +381 (0)19 233 333

intertim.kladovo@gmail.com

Radno Vreme


Ponedeljak - petak

8.00-11.30h
17.00-20.00h

Subota

9.00-13.00h

Nedeljom ne radimo.

Gde smo...


Kalendar termina