Partneri

    Mreža mladih lidera je organizacija sa misijom i vizijom ne samo razvoja pojedinaca i zajednica u Srbiji i regionu Balkana, već i davanja doprinosa putem participacije na različitim projektima progresu i harmonizaciji evropskog kontinenta i sveta u celini.

    S tim u vezi smo jasno i trajno opredeljeni za jačanje, širenje, intenziviranje i konkretizovanje saradnje sa našim zemljama partnerima i pre svega prijateljima poput Poljske, Bugarske, Turske, Indije, Vijetnama, Slovenije, Severne Makedonije i Litvanije. Želja nam je da međusobno razmenjujemo naša dosadašnja iskustva na poljima, društvenog aktivizma, mobilnosti organizacija civilnog društva i širenju demokratičnosti u zajednicama. Samo zajedno, požrtvivanim radom, kroz iskrena partnerstva i bezrezervnom saradnjom, ne sutra ili u budućnosti, možemo već danas da budemo još uticajniji činioci bolje perspektive i dobrog prosperiteta naših zemalja.

    Jedan od naših primarnih i prioritetnih ciljeva i za budućnost ostaje unapređenje saradnje i odnosa sa drugim organizacijama, o pitanjima koja prevazilaze nacionalne okvire. Saradnju ćemo i nadalje da realizujemo kroz razmenu informacija, znanja i iskustava sa organizacijama iz oblasti omladine i omladinske razmene, putem realizacije zajedničkih projekata, učešćem na skupovima, seminarima, konferencijama i drugim aktivnostima na bilateralnom nivou.

    © 2021 Mreža mladih lidera. Sva prava zadržana.