O nama

  O ORGANIZACIJI

  Polazeći od uverenja da mladi ljudi predstavljaju politički, ekonomski i naučni potencijal ove zemlje, smatramo da je ostvarivanje njihovih interesa ključno za napredak jednog društva.
  Udruženje „Mreža mladih lidera“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti omladinske politike, aktivizma i afirmacije mladih.
  Kao organizacija koja veruje u svoj narod i njegovo istorijsko iskustvo i posmatra mlade kao potencijal, naš osnovni cilj je da motivišemo mlade za aktivno učešće u društvenim problemima, da ih edukujemo kako bi adekvatno uticali na demokratske političke procese i da ih podstaknemo da rade na razvijanju i napretku društva, u kome će bolje i srećnije živeti.

   

  MISIJA

  Mreža okuplja mlade ljude sa svih strana političkog spektra i u skladu sa time nastoji da u svoju ideologiju uključi najbolje elemente različitih ideologija. Svi članovi imaju ista prava i jednaku mogućnost prezentacije svojih ideja. Mladi ljudi treba da budu primećeni u javnosti, a njihovi stavovi promovisani i afirmisani. Oni moraju dobiti šansu da aktivno kreiraju društveno-politički život zemlje. Naše angažovanje se temelji na iniciranju, praćenju i usklađivanju društvene brige o mladima u svim oblastima života.
  Stremimo afirmaciji kolektivnih akcija koje za cilj imaju ostvarenja zajedničkih interesa i vrednosti. Uslov za postojanje ovakvog tipa uređenja je otvoreno društvo zasnovano na vladavini prava, socijalnoj pokretljivosti, komunikacijama, društvu tolerancije i slobode kretanja ideja i ljudi, prvenstveno mladih.

   

  VIZIJA

  Edukacija i implementacija osnovnih načela moderne demokratije, uticanje na svest pojedinca i društva iz oblasti ekologije, ljudskih i građanskih prava i sloboda, poštovanja međuetničkih i međuljudskih odnosa i saradnje, političke i društvene kulture, socijalnih problema kao i aktivizma kod mladih, jesu osnovni ciljevi kojima se bavimo.
  Težimo podršci i unapređenju društva. Svoje ideje i zamisli zasnivamo na ideji progresa, jer je progres u naučno-tehnološkom, ekonomskom i društveno-političkom smislu od ključnog značaja za poboljšanje stanja u društvu. Podstičemo napredak u društvenim odnosima i gledamo prema budućnosti - prema onom novom. Vođeni optimizmom, uvereni smo u sposobnost mladih da dovedu do pozitivnih promena i društvenog napretka, što može umanjiti ili rešiti razne postojeće i buduće socijalne i ekološke probleme.
  Zadaci koje smo sebi postavili jesu: razvijanje društva koje unapređuje kvalitet života svojih građana, podsticanje diplomatskog i mirnog načina rešavanja konflikta i sporova, upotreba demokratskih oblika funkcionisanja, poštovanje i primena osnovnih ljudskih prava i sloboda, razvijanje prava i sloboda pojedinaca i društvenih grupa, razvijanje demokratskih vrednosti i vladavine prava, ostvarivanje prava ljudi u odnosu na osnovne životne potrebe, podsticanje društvenog napretka i napretka u nauci i tehnologiji i protekcija nacionalnog nasleđa.

  © 2021 Mreža mladih lidera. Sva prava zadržana.